Un gand-cuvant pentru ganduri-negandite

Cuvinte de leac… De ce cuvinte de leac?

Pentru ca un cuvant poate inalta, poate zidi, poate lecui, după cum un alt cuvant poate dobori, poate distruge, poate rani.

Noi am ales sa va aducem cuvintele de leac cuvintele vindecatoare pentru trup, pentru minte, dar si pentru Suflet si Spirit…

marți, 10 aprilie 2012

Lumina Invierii Domnului – prilej de vindecare

Şi iată că Lumina se ivi mai puternică decât niciodată. Catapeteasma cerului se bolti pentru ca Fiul să revină în Împărăţia Tatălui Ceresc... El a deschis poarta către Tatăl, şi-a îndeplinit misiunea, s-a jertfit pe sine pentru mântuirea noastră, a oamenilor şi apoi a Înviat. Şi a deschis Calea de Lumină către nemurire - cea spirituală şi nu cea trupească.
Trupul este trecător pe acest pământ, din pământ vine, în pământ coboară. În schimb, sufletul şi spiritul sunt nemuritoare. Ele sunt cele care îl aduc pe om aproape de Dumnezeu. Dar Domnul nostru Iisus Hristos ne-a arătat drumul pe care, dacă îl urmăm, ne putem aminti cine suntem şi ce suntem, încă din timpul vieţii pământeşti. Şi ferice de cel care reuşeşte să se apropie atât de mult de Cer, rămânând totuşi pe pământ şi cinstindu-l pe Tatăl Ceresc prin faptele sale.
Lumina din Lumină se primeşte în fiecare an de Sfintele Paşti, iar flăcările lumânărilor străpung şi împrăştie întunericul, aşa precum noi am primit Lumină din Lumina Fiului lui Dumnezeu. Lumina şi Iubirea Lui Divină, necondiţionată, ne mângâie, ne alină şi ne călăuzeşte spre Tatăl Ceresc, Dumnezeu Cel Preaînalt, pentru că El, Domnul nostru Iisus Hristos, este „Calea, Adevărul şi Viaţa”.
Sfintele Sărbători Pascale sunt prilej de bucurie şi de înălţare spirituală. Cine înţelege şi simte acest lucru, va şti să întâmpine, cum se cuvine, aceste Luminate Sărbători, aducând prinosul lui de jertfă Celui ce, „cu moartea pe moarte călcând”, s-a jertfit necondiţionat pentru mântuirea sufletelor noastre. Iar jertfa noastră nu este viaţa şi sângele mieilor, acele biete fiinţe nevinovate care sunt ucise, chipurile, pentru masa de sărbători, ci efortul nostru nestrămutat de a ne depărta, măcar în aceste zile premergătoare Paştilor, de toate patimile noastre, de viciile şi de obiceiurile noastre rele. Şi dacă Mântuitorul nostru, după atât de numeroase torturi, a urcat dealul Golgotei ducându-şi crucea supliciului în spate, noi de ce nu am putea, măcar să încercăm, să îl urmăm? Pe Crucea Lui s-a vărsat al său sânge sfânt, pe a noastră trupul, sufletul şi spiritul nostru s-ar purifica, pentru că noi, urmând Calea cea deschisă de El, ne-am vindeca şi am înflori spiritual în Lumina Lui Divină, încă în acestă viaţă pământească. Bineînţeles că această cruce a noastră, despre care scriem, este una spirituală, dar care, pentru unii dintre noi, ea este mult mai grea, decât dacă ar fi materială. Dar dacă avem credinţa şi tăria de a merge pe drumul Luminii, povara noastră se risipeşte pe măsură ce înaintăm.
Vă dorim ca aceste Sfinte Sărbători să vă aducă Lumină, Iubire necondiţionată, vindecare pe plan fizic, sufletesc şi spiritual, credinţa şi curajul de a păşi pe Calea Luminii.

HRISTOS A ÎNVIAT!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu